Zwiększaj sprzedaż i produkcję

Zwiększaj sprzedaż i produkcję

16 kwietnia 2016 Wyłączone przez Piotr

W każdym przedsiębiorstwie, w celu zwiększania zysków a redukowania strat i ryzyka finansowego powinny być wprowadzane różnego rodzaju systemy i procedury usprawniające pracę urządzeń oraz pracowników.

Jakie cele realizować?
Ogół tych technik określa system Total Productive Maintenance. Tpm dąży do realizowania następujących celów:
– Maksymalne zwiększenie efektywności wyposażenia.
Aktywizację zaangażowania wszystkich pracowników w obsługę oraz działania konserwacyjne wykorzystywanych w produkcji maszyn.
– Rozwój systemu utrzymywania ruchu w celu maksymalnego przedłużenia żywotności wyposażenia.
– Zaangażowanie całej kadry pracowniczej ze wszystkich działów w planowanie, projektowanie, wykorzystanie i obsługę urządzeń.
Promowanie TPM w całym przedsiębiorstwie, za pośrednictwem czynności realizowanych przez niewielkie grupy zadaniowe.

money(sxc.hu)

money(sxc.hu)

Mierniki efektywności
Kluczowy miernik TPM to współczynnik OEE. Ogólna i całościowa efektywność wyposażenia to miara efektywności zarówno pracy całego parku maszyn. Określana jest ona na podstawie jej wszystkich osiągów, czyli:
– dostępności, czyli ogólnej efektywności pracy maszyn
– wykorzystania w znaczeniu planowanego procentowego obciążenia oraz jakości produkowanych przez maszynę wyrobów.

Głównym i podstawowym filarem tego systemu jest Autonomiczne Utrzymanie Ruchu. Łączy on dział utrzymania ruchu z działem produkcji w celu wprowadzenia wspólnej odpowiedzialności za utrzymanie parku wszystkich maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym.

Warto zajrzeć również na: