Zbiorniki ciśnieniowe w zakładzie przemysłowym

Zbiorniki ciśnieniowe w zakładzie przemysłowym

11 maja 2015 0 przez Maks

W przemyśle bardzo często wykorzystuje się zbiorniki pod ciśnieniem. Ze względu na fakt, że mogą być one niebezpieczne to podlegają kontroli z Urzędu Dozoru Technicznego. Co pewien czas może pojawiać się na terenie zakładu inspekcja, która będzie sprawdzała czy warunki pracy są odpowiednie czy być może jest jakieś zagrożenie, które może wynikać ze strony maszyn i urządzeń. Konieczne będzie udostępnienie wszystkich tych maszyn, które podlegają dozorowi. Dokonane zostaną badania, które stwierdzą czy są one bezpieczne czy być może konieczne będzie ich zastąpienie nowymi. Nawet niewielkie wątpliwości mogą oznaczać, że będą one wycofane z użytku. Testowanie ich należy zresztą do obowiązków pracodawcy. W tym celu przeprowadza się wiele różnych testów, które maja dostarczyć informacje na temat stanu zbiornika pod ciśnieniem.

Ciśnienie jest niezwykle niebezpieczne, gdy używane jest niewłaściwie (sxc.hu)

Ciśnienie jest niezwykle niebezpieczne, gdy używane jest niewłaściwie (sxc.hu)

Próby ciśnieniowe

Jedną z prób ciśnieniowych można opisać w ten sposób: wypełnia się zbiornik ciśnieniem wyższym niż nominalnie utrzymuje się ten poziom przez pięć minut, po upływie tego czasu ponownie jest podnoszone ciśnienie i znów zwalniane. Jeżeli w tym czasie nie dojdzie do jakichś odkształceń lub pięknieć to oznacza to, ze nie nadaje się on do użytku. Szczególną uwagę należy zwrócić na spaw, który jest najsłabszym elementem takiego zbiornika – jest to połączenie mechaniczne, które nie musi być wcale takie trwałe jakbyśmy chcieli. Zbiorniki stalowe są odporne na wysokie ciśnienie, ale tylko pod warunkiem, że nie zostały one wcześniej uszkodzone. Jeżeli do tego doszło to tak naprawdę może być to być bomba z opóźnionym zapłonem. Rozszczelnienie zbiornika może mieć poważne konsekwencje, do których nie możemy przecież dopuścić.

Zbiornik ciśnieniowy – zagrożenia

Na przykład może dojść do rozerwania płaszcza takiego zbiornika. Jeżeli nastąpi to z dużym impetem to taki odłamek może wyskoczyć i kogoś zabić. Jest to całkiem spore ryzyko i dlatego tak bardzo ważne jest, aby przestrzegać przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobne rzeczy związane są chociażby z instalacjami pod ciśnieniem, które mogą być podobnie niebezpieczne jak same zbiorniki – naturalnie nie mamy tutaj takiego ciśnienia jak w poprzednim przypadku, ale siła eksplozji też może być ogromna i spowodować obrażenia ciała luba nawet doprowadzić do śmierci.

Warto zajrzeć również na: