Zakładanie działalności

Zakładanie działalności

14 sierpnia 2014 Wyłącz przez Monika

Firma dla wielu osób może być doskonałym sposobem na to, by w możliwie jak najlepszym stopniu rozwinąć się, a także uzyskać stały dochód i stabilność nie tylko rynkową ale również materialna i osobistą. Sprawia to, ze wiele osób, które posiadają pomysł na odpowiednią dla siebie działalność bardzo chętnie decydują się na to, by rozpocząć ja we własnym zakresie, zarówno poprzez własny zaoszczędzony kapitał, jak również poprzez wszelkie dotacje, które aktualnie pojawiają się dla osób, które decydują się na rozwinięcie własnej działalności. Coraz większa ilość nowych przedsiębiorstw sprawia, że rynki stają się znacznie bardziej chłonne a tym samym także pojawia się tu wiele miejsc p[racy, sprzyja to również konkurencji na której korzystają konsumenci, a tracą często przedsiębiorcy.

Samo tworzenie nowych firm, jak również swobodne nadzorowanie nimi jest procesem, który wymaga nie małego zaangażowania od osób, które są zainteresowane ich działaniem. Jak przebiega prawidłowe tworzenie firmy w Polsce (company formation Poland)? Otóż by możliwe było utworzenie jakiegoś przedsiębiorstwa, jego właściciel musi spełnić kilka obowiązujących zasad. Szczególnie tyczy się to w przypadku tych działalności, które obejmują swoim zakresem tzw. branże regulowane, w których do otwarcia właściwego sobie przedsiębiorstwa konieczne są właściwe uprawnienia.

Najprostszym sposobem na to, by założyć własną działalność, jest wejście na stronę internetowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności i tam uzupełnienie formularza, który jest przeznaczony właśnie do założenia własnej działalności. Jednocześnie poprzez owy formularz wnioskuje się o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarczych, a tym samym o wydanie numeru REGON, nadanie lub wskazanie numeru NIP poprzez zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego, czy także dokonane wyboru właściwego opodatkowania i zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych kierowanych do ZUS-u.

W przypadku osób, które do końca nie są pewne samodzielnego wypełnienia formularza za pośrednictwem strony internetowej, mogą one dokonać tego również osobiście w właściwym im urzędzie.

Jednym z elementów spornych w kontekście zakładania firmy jest pieczątka. Co prawda nie ma żadnego prawnego wymogu co do jej posiadania, jednak mimo to, często okazuje się, ze jest ona niezbędna. Wiele dokumentów musi być poręczonych nie tylko podpisem ale również pieczęcią firmy, dlatego też ważnym jest aby po zgłoszeniu działalności zdecydować się na jej wykonanie, gdyż można spotkać się nawet z tym, że zostanie nam odmówione założenie firmowego konta bankowego. Z tego tez powodu na pieczątce powinny znaleźć się następujące informacje:

-pełna nazwa firmy z personaliami przedsiębiorcy;

-adres siedziby;

-telefon i fax ( nie musi ale może być to przydatne dla klientów);

– REGON i NIP.

Bardzo ważnym jest także, by dokładnie zająć się wszelkimi koncesjami i licencjami, jak również założyć firmie osobne konto. Nie można również zapomnieć o właściwej księgowości. Jeśli jej prowadzenie wykracza poza umiejętności przedsiębiorcy warto zatrudnić specjalistę ds. księgowości bądź też skorzystać z usług biur rachunkowych.

Warto zajrzeć również na: