Współpraca Unii Europejskiej z Polską

Współpraca Unii Europejskiej z Polską

28 listopada 2014 Wyłączone przez Maks

Polska jest krajem, który pomimo historycznych trudności staje się coraz bardziej znaczącym graczem na arenie międzynarodowej. Realizowane są inwestycje, które korzystnie wpływają na gospodarkę naszego kraju. Przekłada się to na zwiększanie PKB oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Nie są to jednak wystarczające działania, aby współczynnik bezrobocia spadł do zadowalającego poziomu. W dalszym ciągu jest on wysoki, ale podejmowane są kolejne kroki, które zmierzają do rozwiązania tego problemu. W tym celu powstają strefy ekonomiczne, które umożliwiają otwieranie się nowych zakładów, na lepszych warunkach. Pozwala to między innymi na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności i daje możliwość zatrudniania większej liczby pracowników. Takie strefy powstały już w wielu miastach i są planowane kolejne inwestycje w tym zakresie. Na dodatek Unia Europejska wspiera wiele projektów społecznych, których zadaniem jest polepszenie warunków życia w Polsce.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Realizacja inwestycji budowlanych i drogowych (sxc.hu)

Realizacja inwestycji budowlanych i drogowych (sxc.hu)

Do takich zaliczyć można chociażby Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Obecnie takim projektem objęty jest warszawski obszar funkcjonalny. Jego głównym zadaniem jest zintegrowanie miasta stołecznego Warszawy oraz otaczające je gmin (te, które zadeklarowały chęć wspólnej realizacji ustalonych działań). Porozumienie zostało podpisane między innymi przez Warszawę oraz 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich. Przynależą one łącznie do 10 różnych powiatów. Głównym celem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest poprawa warunków w zakresie transportu publicznego, promocji gospodarczej oraz e-usług. Dzięki temu możliwe jest podniesienie zadowolenia mieszkańców z podstawowych dzisiaj dziedzin.

Unia Europejska

Projekt finansowany jest między innymi z EFS, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego. Unia Europejska przyczyna się do wielu inwestycji, które realizowane są na terenie naszego kraju. Do nich należą między innymi naprawy dróg i ich modernizacja, remonty torowisk i wiaduktów kolejowych. Na dodatek duże wsparcie finansowe można zauważyć w przypadku finansowania projektów społecznych jak na przykład staże oferowane osobom bezrobotnym, bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Wszystkie te rzeczy wpływają bardzo korzystnie na krajową gospodarkę i powodują, że ludzie znacznie lepiej radzą sobie z codziennymi trudnościami. Wiele osób uważa, że wejście do krajów Wspólnoty nie było dobrym pomysłem, ponieważ straciliśmy swoja niezależność. Jak widać nie jest to do końca uzasadnione, ponieważ rozwój naszego kraju jest coraz bardziej dynamiczny.

Warto zajrzeć również na: