Ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy

Ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorcy

17 września 2015 Wyłącz przez Piotr

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca pracowników podlega obowiązkowemu płacenia składek zdrowotnych i emerytalnych za każdą zatrudnioną osobę. Takie składki pokrywają koszty za odszkodowanie za wypadek w pracy, leczenia, wizyt specjalistycznych. Nawet jeśli pracodawca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale składki na ubezpieczenie społeczne opłaca terminowo, przysługują mu świadczenia z ustawy powypadkowej.

Prawnik

Radca prawny /sxc.hu

Posiadając własną firmę ubezpieczenie wypadkowe jest niezwykle istotne, ponieważ daję właścicielowi pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku, otrzyma odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla siebie jak i dla każdego pracownika. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada oba ubezpieczenia i sam ulegnie wypadkowi może starać się o świadczenia z funduszu wypadkowego. Jeśli jest niezdolny do prowadzenia firmy ma prawo do zasiłku chorobowego, a później do świadczenia rehabilitacyjnego. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Przedsiębiorca, który w wyniku wypadku przy pracy doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uznaje się naruszenie sprawności organizmu na okres powyżej 6 miesięcy. Kwota odszkodowania ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości odniesionych szkód. Poszkodowany zostaje skierowany na badanie do lekarza orzecznika, a ten określa procent odniesionego uszczerbku na zdrowiu.

Warto zajrzeć również na: