Jak sporządzić ważny testament?

Jak sporządzić ważny testament?

8 maja 2016 Wyłączone przez Piotr

Chociaż wydaje się, że testament tworzą osoby będące już na tak zwanym łożu śmierci, warto zająć się tym wcześniej, zwłaszcza w przypadku, gdy dysponujemy dużym majątkiem, a także kiedy chcemy mieć większy wpływ na to kto konkretni i w jakim stopniu odziedziczy to, co po sobie pozostawiamy. W razie nie przygotowanie testamentu cały majątek dziedziczą według polskiego prawa członkowie najbliższej rodziny.

Jakie są wymogi formalne?
Po pierwsze, odręczność – tego rodzaju dokumenty musza być spisywane ręcznie w całości, od początku do końca przez spadkodawcę. Sporządzenie testamentu przez inną osobę  a jedynie podpisanie przez spadkodawcę jest niedopuszczalne. Wszystkie te obostrzenia mają na celu utrudnienie fałszowania tego ważnego dokumentu.
Podpis to właściwie najważniejsza część testamentu. Obowiązkowo musi być on odręcznie napisany przez spadkodawcę, ale co ciekawe nie musi być czytelny, nie ma tez konieczności by zawierał imię i nazwisko. Jedyny ważny wyznacznik to możliwość stwierdzenia czy pozostawiła go właściwa osoba.

hands(sxc.hu)

hands(sxc.hu)

Poświadczenie notarialne
Notariusz ma za zadanie potwierdzić tożsamość testatora oraz ocenić jego zdolność do podejmowania decyzji i czynności prawnych. Dba on także o to, by wola spadkodawcy była wyrażona możliwie jak najbardziej jasno. Poza tym przy sporządzeniu testamentu notarialnego eliminuje się ryzyko zniszczenia czy zgubienia tego dokumentu. Znalezienie dobrego notariusza nie powinno sprawić problemu, najlepiej wyszukać w zależności od lokalizacji na przykład notariusz Katowice, warto też zasięgnąć rady innych osób.

Warto zajrzeć również na: