Realizowanie inwestycji budowlanej. Wykorzystanie geowłóknin.

Realizowanie inwestycji budowlanej. Wykorzystanie geowłóknin.

22 sierpnia 2014 Wyłącz przez Maks

W budownictwie często zdarzają się takie sytuacje, które znacząco utrudniają realizację inwestycji. W dzisiejszym świecie nie jest to jednak przeszkoda na tyle duża, aby uniemożliwić przeprowadzenie całości prac do końca. Technologia, która stosowana jest w budownictwie jest na tyle zaawansowana, że pozwala na radzenie sobie z wieloma problemami, które jeszcze przed dekadą mogły stanowić spore utrudnienie. Przykładem może być budowanie obiektów na podłożu, które nie jest zbyt stabilne i może się obsuwać. Dzisiaj stosowane są materiały, które pozwalają na usztywnienie gruntu i zabezpieczenie go przed obsuwaniem się. Jest to skuteczne metoda, która stosowana jest na powszechną skalę. Najczęściej wykorzystuje się różnego rodzaju geowłókniny. Możliwe jest także stosowanie bardziej skomplikowanym technik, które jednak nie są tak opłacalnie szybkie do zastosowania.

Geowłókniny

Geowłókniny nazywane są także geotkaninami. W większości przypadków jest to materiał syntetyczny, który wykonany jest z włókien poliestrowych lub polipropylenowych. Stosuje się je najczęściej do separacji podłoża nasypów, zwiększenia poziomu stateczności oraz do przyśpieszenia procesów konsolidacji. Wyróżnia się kilka podstawowych grup geowłóknin, które wykorzystywane są do innych celów i znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Najczęściej ich dodatkowym przeznaczeniem jest filtracja. Zatrzymują one wszelkie niepożądane cząstki stałe i jednocześnie umożliwiają przepływ wody pomiędzy warstwami gruntów. Stosowane są również separacyjne, czyli takie, które uniemożliwiają jakikolwiek przepływ substancji przez warstwę takiego materiału.

Zastosowanie

Na budowie często używa się geotkanin, które pozwalają na wzmocnienie gruntu /sxc.hu

Na budowie często używa się geotkanin, które pozwalają na wzmocnienie gruntu /sxc.hu

Stosowanie takich materiałów jest bardzo opłacalne. Jest to prosty i skuteczny sposób na to, aby przystosować dane miejsce pod budowę. Nie trzeba stosować bardziej zaawansowanych metod, które w większości przypadków nie są tak skuteczne i dodatkowo pochłaniają znacznie większą ilość pieniędzy. Podczas realizowania inwestycji budowlanej ważne jest, aby wykorzystywać takie metody, które pozwalają na możliwie jak najszybsze i najlepsze wykorzystanie dostępnych materiałów oraz funduszy. W przeciwnym przypadku może okazać się, że prace znacząco się przeciągną. Dla inwestora każdy dzień zwłoki jest bardzo niekorzystny, ponieważ naraża go na poważne straty finansowe. Wszystkim osobom, które współpracują przy wznoszenia danego obiektu, ważne jest, aby prace przebiegały jak najsprawniej. Daje to znacznie większe szanse na wyrobienie się w odpowiednim terminie i nieponoszenie kar umownych za niezaplanowane przestoje w pracy.

Warto zajrzeć również na: