Przywileje dla wybranych?

5 listopada 2015 Wyłącz przez Piotr
sxc.hu

sxc.hu

Związki zawodowe już dawno przestały pełnić swoją podstawową funkcję. Mimo tego, że niegdyś zostały one powołane do obrony pracowników i ich praw przed wyzyskującymi pracodawcami, obecnie ich działanie wzbudza znacznie więcej negatywnych emocji. Przede wszystkim problematyczne jest zaangażowanie polityczne związkowych liderów. Oczywiście wiadomo, że w ramach powołanych do dialogu instytucji związki muszą współpracować z politykami, jednak nie powinny one opowiadać się wyłącznie po stronie jednej partii i wchodzić w jakiekolwiek układy z ich przywódcami. Kolejny problem to marginalność związków. Mimo tego, że w wielu fabrykach takich jak rolety poznań czy płytki opole są one obecne, to przynależność do nich deklaruje bardzo mała część pracowników. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż większość pracowników nie wierzy w jakąkolwiek poprawę swojej sytuacji. Kolejny problem jaki się pojawia to reprezentacja postulatów tylko części załogi. Osoby, które nie chcą należeć do związków mówią również o tym, że razi ich kwestia przywilejów, jakimi dysponują związkowi przywódcy. Oprócz tak oczywistych kwestii jak wynagrodzenia, dysponują oni również licznymi profitami takimi jak fundusz reprezentacyjny, dodatki pozapłacowe etc. Wielu z nich korzysta również z pobytów w ośrodkach i hotelach wczasowych jakimi dysponują związkowe centrale. Ponadto większość z kadry zarządzającej jest do tego stopnia uprzywilejowana, że mimo tego, iż nie wykonują żadnej bardzo ważnej pracy, mają znacznie lepsze warunki niż pozostała część pracowników. Dlatego też tak wiele osób razi to, co obecnie dzieje się ze związkami.

Warto zajrzeć również na: