Przyrządy pomiarowe stosowane w przemyśle

Przyrządy pomiarowe stosowane w przemyśle

23 stycznia 2015 2 przez Maks

W przemyśle bardzo często używamy bardzo precyzyjnych procesów technologicznych. Dzięki temu mamy możliwość dokładnej kontroli całej produkcji. Jeżeli, któraś ze składowych czynności będzie odbywała się niezgodnie ze standardami to z pewnością zostanie to zauważone. Dzieje się tak z uwagi na zastosowane systemy bezpieczeństwa. Są to zwykle przyrządy pomiarowe, których zadaniem jest monitorowanie kluczowych parametrów takich jak waga opakowania, szybkość wirowania głowić, moc kruszarki itd. Każdą wielkość fizyczną możemy mierzyć i opisywać, a niektóre z nich mają ogromne znacznie na bezpieczeństwo oraz przebieg całości procesu. Przykładem może być elektroniczny termometr, którego zadaniem jest monitorowanie emerytury powietrza wewnątrz zbiornika. W momencie, gdy wzrośnie ona powyżej krytycznej wartości to komputer powinien samoczynnie wyłączyć urządzenie i dopuścić do jego ochłodzenia do zadanych wartości.

Automatyka w przemyśle

Nie trudno jest sobie wyobrazić co mogłoby się wydarzyć w momencie, gdyby takie przyrządy pomiarowe okazały się niesprawne. W wielu przypadkach do wypadków dochodzi właśnie w taki sposób. Dlatego jako pracodawca powinniśmy mieć na uwadze dobro naszych pracowników. Jeżeli wiemy o zagrożeniu to powinniśmy bezzwłocznie je eliminować. Zastosowanie czujników i miarek jest tutaj decydujące. Musimy jednak wiedzieć, że nie zawsze muszą działać one prawidłowo. W momencie, gdy są mocno wyeksploatowana i zużyte to mogą wskazywać wartości niedokładne. W takim przypadku może nastąpić jakieś nieprzewidziane zdarzenie. Z tego powodu ważne jest , aby pilnować terminów przeglądów. W ten sposób można zapobiec tragedii – musimy jednak o tym pamiętać i kierować się tym na bieżąco.

Elektroniczna suwmiarka do mierzenia długości, średnic, grubości (sxc.hu)

Elektroniczna suwmiarka do mierzenia długości, średnic, grubości (sxc.hu)

Narzędzia pomiarowe

Jeżeli chcemy, aby nasze urządzenia pomiarowe pozostały sprawne zawsze to musimy je co jakiś czas wzorcować. Jest to proces, który pozwala na przywrócenie prawidłowych wskazań, poprzez porównanie obecnych do wartości wzorcowej (idealnej). Dzięki temu jesteśmy w stanie odczytać wszystkie wyniki z dużą dokładnością i bez obawy, że będzie dochodziło do niepożądanych zdarzeń. Kupując nowe przyrządy powinniśmy pamiętać, aby miało świadectwo legalizacji. Tylko takie urządzenia mają na tyle dokładne wskazania, że mogą być używane do monitorowania wartości fizycznych. Inne urządzenia (nieposiadające odpowiednich zaświadczeń) nie mogą być wykorzystywane w takich zadaniach. Mogą one pokazywać losowe wyniki, co przełoży się na możliwość wystąpienia wypadku.

Warto zajrzeć również na: