Pomiary geodezyjne i projekt architektoniczny

Pomiary geodezyjne i projekt architektoniczny

14 września 2015 Wyłącz przez Daniel

Realizacja inwestycji budowlanej wymaga specjalistycznego podejścia. Jeżeli jest to obiekt wielkowymiarowy to konieczne będzie uwzględnienie wszystkich czynników mogących mieć wpływ na to jak będzie zachowywał się taki budynek. Niekiedy konieczne będzie zaangażowanie do tego specjalistów z wielu dziedzin. Na początku powstaje pomysł na zrealizowanie danej inwestycji. Konieczne jest więc określenie jak wiele pieniędzy może pochłonąć budowa i czy jest ona w ogóle możliwa na danym terenie. Jeżeli okaże się, że nic nie stoi na przeszkodzie przed jej wybudowaniem to będziemy musieli oszacować jak szybko uda się nam zwrócić zainwestowane w nie pieniądze. Nie oszukujmy się – celem każdej inwestycji jest zarobienie na sobie pieniędzy. Jeżeli coś nie będzie miało szansy na zwrócenie się to z pewnością takie prace w ogóle nie zostaną podjęte.

Plan architektoniczny

W kolejnym etapie będzie konieczne stworzenie bardziej szczegółowego planu architektonicznego. Do tego celu będzie wymagane wykonanie pomiarów geodezyjnych podłoża. Na tej podstawie możliwe jest stworzenie mapy do celów projektowych, na której pracować będzie już zespół architektów. W ten sposób będzie można skupić się na wyglądzie oraz możliwości technicznej obiektu. Geodezja Lublin jest zwykle punktem wyjścia jeżeli chodzi o prace w terenie, dopiero po zaakceptowaniu projektu na miejsce wjeżdża firma budowlana, która odpowiedzialna jest za realizację takiej inwestycji. Jest to etap, który będzie trwał najdłużej. Stworzenie tak wielkiego budynku może zająć nawet kilka lat. Oczywiście wszystko zależne będzie przede wszystkim od doświadczenia firmy budowlanej, użytych materiałów, dostępnego sprzętu oraz ilości pracowników.

Projekt architektoniczny (sxc.hu)

Projekt architektoniczny (sxc.hu)

Realizacja projektu

W przypadku takich realizacji wynajmuj się z reguły takie formy, które mają duże doświadczenie i wiele podobnych realizacji na swoim koncie. Jest to niejako gwarancja dla inwestora, że podczas budowy nie będzie dochodziło do żadnych niepożądanych działań. Bardzo ważne jest, aby ten etap nie trwał zbyt długo, ponieważ każde przedłużenie może oznaczać stratę pieniędzy dla inwestora. Niestety prawie zawsze dochodzi do pewnego rodzaju problemów, które związane są chociażby z odbiorem budynku i koniecznością poprawiania wielu rzeczy.

Warto zajrzeć również na: