Parkingi jako element dróg publicznych.

Parkingi jako element dróg publicznych.

19 sierpnia 2014 Wyłącz przez Monika

Każda powierzchnia, która przeznaczona jest do parkowania na jej obszarze pojazdów jest powszechnie nazywana parkingiem jeśli spełnia określone warunki, które zostały określone dla niej w ustawie o drogach publicznych. Co więc stanowi w świetle tej ustawy może być określane mianem parkingu?
Otóż pod pojęciem parkingu rozumie się przestrzeń, która stanowi miejsce wyznaczone do postoju pojazdów mechanicznych jak i innych środków komunikacji. Obecnie można spotkać się z tymi formami na każdym kroku. W każdym mieście jest co najmniej kilka parkingów tak płatnych jak i ogólnodostępnych, dzięki czemu można bez większego problemu korzystać z nich. Faktem jest jednak, że niejednokrotnie parkingi te są niewystarczające w wyniku czego konieczne jest tworzenie zupełnie nowych miejsc postojowych. Ilość pojazdów, które poruszają się na drogach jest ogromna w wyniku czego tak istotne jest by móc właściwie organizować przestrzeń, która związana jest z ich przemieszczaniem się jak również postojem. Niejednokrotnie można spotkać się z tym, że miasta tworzą płatne strefy parkowania nie tylko wykorzystując parkingi jako obiekty postojowe dla pojazdów, ale również jako źródło dochodu do budżetu drogowego miasta. Z tego tez powodu coraz częściej na terenie miast, głownie chodzi tu o ich centra a także o jakieś ważniejsze obiekty usługowe, handlowe, a także instytucje pożytku publicznego, w których ważne jest aby miejsce nie było zajmowane przez osoby, które nie załatwiają spraw w żadnym z obiektów wymienionych wyżej, a także by nie zajmowały miejsc parkingowych przez zbyt duży czas.

Mówiąc o parkingach można podzielić je ze względu na wiele kryteriów. Jedno z nich to ich płatność, czyli płatne lub nie. Kolejne kryterium wedle którego można podzielić te obiekty to terenowe oraz parkingi piętrowe (garaże wielokondygnacyjne), które mają formę budynków.
Współcześnie ilość pojazdów na rynku jest ogromna.

Można uznać, że obecnie ilość pojazdów na drogach wręcz podwoiła się w przeciągu zaledwie kilkunastu lat w wyniku czego często brak jet miejsc parkingowych przy większych osiedlach mieszkaniowych, szczególnie tych powstałych między latami 50-70, gdzie parking Wrocław jest stosunkowo niewielki w stosunku do tego jakie obecnie jest zapotrzebowanie na takie obiekty.
Fakt zapotrzebowania na miejsca parkingowe powoduje, ze obecnie miasta, jak i osoby prywatne bardzo chętnie decydują się na budowę parkingów, szczególnie tych płatnych, w wyniku czego na rynku jest ich coraz więcej, a tym samym można zauważyć że pomimo ich płatnej formy i tak cieszą się one dużą popularnością wśród kierowców.

parking4

Parkingi to nie tylko obiekty terenowe, ale i parkingi podziemne oraz w postaci budynków wielokondygnacyjnych. (sxc.hu)

Warto zajrzeć również na: