Pare słów o pracy komornika

Pare słów o pracy komornika

7 lipca 2020 Wyłączone przez Daniel

Gdy wierzycielowi nie udaje się wyegzekwować zapłaty od dłużnika, sprawa trafia do sądu, a następnie najczęściej na drogę postępowania komorniczego. W takim przypadku przymusową egzekucją długu zajmuje się komornik sądowy.

Prawa i obowiązki

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Tą profesje można zaliczyć do tej samej grupy, co zawód sędziego lub prokuratora. Różni ich od komornika jednak to, że w przeciwieństwie do nich prowadzi on kancelarię na własny rachunek, jest przedsiębiorcą.

Zadaniem komornika jest prowadzenie egzekucji sądowej, czyli dążenie do ściągnięcia z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. W ramach postępowania komorniczego doprowadza on do realizacji orzeczenia sądu, czyli egzekwuje ustaloną kwotę pieniężną.

Postępowanie komornicze

Postępowanie komornicze może się rozpocząć dopiero wówczas, gdy dłużnik, mimo wydania tytułu wykonawczego przez sąd, nie spłaca zadłużenia. O skierowaniu sprawy do komornika decyduje wierzyciel. W praktyce, od jego wniosków i woli zależy też, z jakich środków przymusu skorzysta komornik.

Komornik Toruń ma prawo prowadzić egzekucję między innymi z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, ruhomości, praw majątkowych, czy też nieruchomości. Nawet jeśli dłużnik nie chce go wpuścić do domu, ma prawo wkroczyć w obecności policji i przeprowadzić czynności egzekucyjne.

Przedawnienie długu

Niektórzy liczą na to, że jeśli komornik przez długi czas nie będzie w stanie wyegzekwować należności, to w końcu dojdzie do przedawnienia zadłużenia. W rzeczywistości jest to praktycznie niemożliwe. O ile zgodnie z przepisami dług ulega przedawnieniu po upływie sześciu lat, nie jest liczony jego bieg w czasie trwania postępowego. Nawet jeśli komornik umorzy egzekucję, to wierzyciel prędzej czy później złoży ponowny wniosek o jej przeprowadzenie.

Warto zajrzeć również na: