Organizacja placu budowy. Harmonogram budowlany.

Organizacja placu budowy. Harmonogram budowlany.

18 sierpnia 2014 Wyłącz przez Maks

Budownictwo jest dziedziną, która ma ogromny wpływ na życie wielu osób. To właśnie dzięki niej możliwe jest budowanie nowoczesnych obiektów, które przeznaczone są do użytku publicznego lub zamieszkania. Rozwój budownictwa na przestrzeni lat jest imponujący. Początkowo ludzie wznosili jedynie prymitywne obiekty, a dzisiaj możliwe jest budowanie takich, które „łamią prawa fizyki”. To oraz rosnąca liczba populacji powoduje, że coraz częściej korzystamy z pracy ekip budowlanych. Nie odnosi się to wyłącznie do budynków, ale ma zastosowanie w przypadku budowy dróg, ich modernizacji itp. Zagadnienia z tym związane są bardzo ważne i warto jest sobie uświadomić na jakiej zasadzie odbywa się realizacja inwestycji budowlanej. Tym bardziej, że każda taka akcja musi zostać podparta olbrzymim budżetem. W przeciwnym razie niemożliwe byłoby skończenie tak zaawansowanych projektów.

Właściwa organizacja

Przede wszystkim bardzo ważna jest organizacja. To właśnie dzięki niej jest możliwe ukończenie takiej budowy. Jest to niezmiernie istotne, gdyż na każdym placu budowlanym jest wiele doz robienia i wszystko zajmuje ogromną ilość czasu. Należy wszystko dokładnie rozplanować, aby prace postępowały zgodnie z tym, co zostało zaplanowane. W przeciwnym razie może okazać się, że będzie dochodziło do opóźnień. Jest to zjawisko bardzo niepożądane, ponieważ może doprowadzić do dużych strat finansowych. W celu zapobiegnięcia tak niekorzystnym zjawiskom, stosuje się harmonogram budowlany. Jest to dokument, w którym zawarte są informacje na temat wszystkich pracy, kolejności ich następowania oraz przewidywanego czasu trwania. W takim harmonogramie znajdują się też terminy zakończenia poszczególnych etapów, inspekcji czy też odbiorów. Jest to podstawowe narzędzie, które pozwala na utrzymanie wszystkiego we właściwym miejscu. Stosowanie go jest niezbędne.

Kierownik budowy

Na budowie bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich terminów /sxc.hu

Na budowie bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich terminów /sxc.hu

Bardzo ważne jest również to, aby nad budową czuwała osoba, która będzie potrafiła utrzymać wszystkich pracowników na właściwych stanowiskach. Taka osobą jest kierownik budowy. Jest on najważniejszą osobą, która bezpośrednio uczestniczy podczas realizacji takiej inwestycji. Do jego obowiązków należy między innymi zapewnienie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie wszystkich terminów. Jest odpowiedzialny za całość prac, które wykonywane są na budowie. W przypadku, gdy dojdzie do jakichś niepożądanych wypadków to właśnie on poniesie odpowiedzialność z tego tytułu. Ważne jest więc, aby na takie stanowisko została wybierana osoba zaufana, z dużym doświadczeniem zawodowym.

Warto zajrzeć również na: