Logistyka i jej znaczenie

Logistyka i jej znaczenie

14 sierpnia 2014 Wyłączone przez Monika

Transport oraz wszelkie działalności z nim związane są obecnie najważniejszymi czynnikami, które pozwalają an to, by mógł on się prężnie rozwijać. Powoduje to, ze działy takie jak logistyka, spedycja, przemysł czy produkcja szeroko pojęta a także inne elementy gospodarki ściśle współgrają z transportem wzajemnie się napędzając i tym samym powodując, iż mogą się one prężnie rozwijać. Niezwykle istotne jest tu to, że obecnie bardzo wiele osób szczególnie wiele wiąże właśnie z logistyką, ponieważ pozwala ona na to, by poszczególne sektory mogły właściwie funkcjonować.


Logistyka jest ogółem procesów, które dotyczą planowania oraz kontrolowania przebiegu przepływu dóbr (surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów) a także informacji w sposób sprawny oraz efektywny. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb klientów a tym samym i konsumentów danych dóbr. Pod pojęciem logistyki ujmuje się przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 • obsługa klienta;
 • prognozowania popytu;
 • przepływ danych;
 • czynności manipulacyjne;
 • czynności reparacyjne;
 • kontrolę zapasów;
 • realizowanie zamówień;
 • zaopatrywanie w części i pozostałe procesy zaopatrzeniowe;
 • transport i składowanie dóbr;
 • obsługa zwrotów;
 • gospodarka odpadami;
 • lokalizacja obiektów produkcyjnych oraz kładów.

Logistyka sięga poniekąd już X wieku, kiedy to pojawił się po raz pierwszy ten termin i pojmowany był jako element sztuki prowadzenia. Miało to miejsce w traktacie wojennym Leona VI, cesarza bizantyjskiego.
Obecnie można zauważyć, że wszędzie pojawiają się różne parki logistyczne, które obsługiwane są przez wiele przedsiębiorstw, zaś ich pojawienie się w danym regionie pozwala na przyśpieszenie rozwoju danego regionu. Jest to szczególnie korzystne w kontekście bezrobocia i płac, a także rozwoju miast. Gdyż niskie bezrobocie (które spowodowane jest powstaniem nowych miejsc pracy na terenie takich obiektów) przyczynia się do bogacenia danego regionu, a dodatkowo powala to na to, by dany region stawał się atrakcyjny dla nowych inwestorów oraz ludności napływowej z innych terenów kraju. Obecnie na terenie kraju powstaje więc wiele parków tego rodzaju (np. goodman Wrocław). Poprzez to może bez większego problemu dochodzić do znacznego rozwoju tych regionów i do wzrostu ich atrakcyjności inwestycyjnej.
Możliwości, które płyną z logistyki są olbrzymie, dlatego tez nie jest niczym dziwnym, że ludzie tak chętnie korzystają z procesów logistycznych w prowadzeniu różnych działalności. Przesył dóbr jest podstawą do właściwego i prężnego rozwoju, jak również do właściwego funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw, ale i osób prywatnych, to tez logistyka zahacza tutaj o niemal każdy aspekt życia człowieka, nie tylko ten gospodarczy.

Warto zajrzeć również na: