Kiedy potrzebne są pomiary geodety?

Kiedy potrzebne są pomiary geodety?

26 marca 2021 Wyłączone przez Maks

Jeśli chcemy zająć się budowaniem nieruchomości na wolnej działce, to potrzebujemy do tego odpowiednich pozwoleń i pomiarów. Do tych pomiarów należą również pomiary wykonane przez geodetów. Bez nich żaden budynek nie dostanie zgody na budowę. Na czym polegają pomiary geodezyjne?

Kiedy zamawiać geodetę?

Geodeta ma na celu sprawdzenie, czy gleba na działce budowlanej będzie w stanie utrzymać na sobie wagę budynku. Bez odpowiednich pomiarów geodezyjnych nikt nie da zgody na postawienie budynku, gdyż może to grozić katastrofą budowlaną. Interwencja geodety jest niezbędna na dwóch etapach budowy domu: na samym początku aby uzyskać pozwolenie na budowę oraz po wykonaniu niezbędnych prac ziemnych.

Sprzęt geodety

Do pomiarów geodezyjnych jest potrzebny odpowiedni sprzęt, który pozwoli na wykonanie dokładnych i niezbędnych dla bezpieczeństwa badań. Z tego powodu bardzo ważną kwestią było to, aby wykonywać co jakiś czas wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Ma to za zadanie sprawdzić, czy pomiary uzyskane za pomocą sprzętu geodezyjnego są prawidłowe. Należy to badanie wykonać regularnie, bo złe pomiary geodezyjne mogą być niebezpieczne dla budowlańców i użytkowników budynku.

Warto zajrzeć również na: