Czym jest i jak działa maszyna współrzędnościowa?

Czym jest i jak działa maszyna współrzędnościowa?

15 kwietnia 2020 Wyłącz przez Marta

Bardzo często w przemyśle wymagane są pomiary o skomplikowanych kształtach, które muszą być bardzo precyzyjne. Podstawowe przyrządy pomiarowe jak suwmiarki, mikroskopy czy długościomierze nie są w stanie mierzyć takich elementów, więc zamiast nich używa się maszyn współrzędnościowych. Czym one są?

Czym jest maszyna współrzędnościowa?

Maszyna współrzędnościowa to rodzaj maszyny pomiarowej, która służy do przestrzennego pomiaru elementów o skomplikowanej budowie. Jest ona wyposażona w trzy systemy, które dokonują pomiarów na trzech osiach współrzędnych XYZ. Najczęściej tego typu maszyna potrafi dokonywać automatycznych pomiarów dzięki komputerowi ze specjalnym oprogramowaniem. Jakie są zalety korzystania z takiej maszyny i jak dokładne są wykonywane przez nią pomiary?

Pomiary

Jeśli maszyna posiada certyfikat wzorcowania, to możemy być pewni że wykonane przez nią pomiary będą dokładne i obiektywne, co jest bardzo ważne jeśli pomiary mają być precyzyjne. Wspomnianą wcześniej zaletą stosowania takiej maszyny jest możliwość dokładnego pomiaru elementów o skomplikowanej budowie. Przykładem mogą być tutaj koła zębate o zróżnicowanych zarysach. Za pomocą maszyny współrzędnościowych można także mierzyć odchyłki kształtu i położenia.

Warto zajrzeć również na: