Centra Logistyczne i ich podział

Centra Logistyczne i ich podział

9 lipca 2020 Wyłącz przez Daniel

Centrum logistyczne jest samodzielnym podmiotem gospodarczym dysponującym wydzielonym terenem i określoną infrastrukturą. Znajdują się w nim takie obiekty jak magazyny, parkingi czy obiekty biurowe.

Na co są one potrzebne?

Centrum logistyczne umożliwia korzystanie z szeregu usług w jednym miejscu. Pomaga to klientom, pozwalając im na jednoczesne zamówienie usługi transportu, przeładunku oraz magazynowanie i dystrybucja towarów. Na terenie centrum logistycznego często można znaleźć różne magazyny – suche czy chłodnicze, obsługiwane przez wykwalifikowaną załogę. Czas rozładowywania i przeładowywania jest w nim zazwyczaj znacznie krótszy, a to przez to, że przedsiębiorca posiada nowoczesne, usprawniające działanie magazynów maszyny.

Zasięg działania

Najpopularniejszy podział centrów logistycznych to podział ze względu na zasięg oddziaływania. Wyróżnia się centra logistyczne:

  • Międzynarodowe – Posiada największy poziom rozbudowy oraz najszerszy zasięg funkcjonalny. Wynosi on zazwyczaj pomiędzy 500 a 800km. Międzynarodowe Centrum Logistyczne musi posiadać szeroki zakres usług logistycznych oraz być wyposażonym w system informatyczny
  • Regionalne – Pełni funkcje ogniwa pośredniego w łańcuchu logistycznym, obsługuje region w stopniu ograniczonym. Zasięg oddziaływania takiego centrum wynosi pomiędzy 50 a 80km. Regionalne Centrum Logistyczne oferuje większość usług logistycznych.
  • Lokalne – Jej zasięg oddziaływania wynosi pomiędzy 2 a 10km. Oferuje niepełny zakres usług logistycznych, zależny od wymagań kontrahentów.
  • Branżowe -Skupia się na obsłudze konkretnej branży lub ściśle zintegrowanych łańcuchów dostaw, związane z jednym przedsiębiorstwem.

Funkcje

Centra logistyczne dzieli się również ze względu na pełnione przez nie funkcje i ich zadania:

  • Jako obszar transportowej działalności gospodarczej
  • Centrum rodziału towarów
  • Centrum przewozów
  • Logistyczne centrum usługowe
  • Centrum transportu towarowego
  • Jako obszar branży transportowej

Warto zajrzeć również na: