Biblioteki bez granic

Biblioteki bez granic

26 lutego 2016 Wyłączone przez Marta

Ogromne zainteresowanie jakim cieszą się biblioteki a zwłaszcza gromadzone przez nie materiały regionalne, niesie za sobą konieczność rewolucyjnych zmian w udostępnianiu. Regionalia są zazwyczaj dokumentami starymi, czasem lekko zniszczonymi, bowiem zbierane były niekiedy przez kilka pokoleń. Stare fotografie, czasopisma drugiego obiegu, ulotki, plakaty, afisze a także publikacje naukowe zawierające informacje o danym regionie, są elementem świadomości regionalnej, która – aby ocalić ją od zapomnienia – musi być odpowiednio przechowywana i archiwizowana a jednocześnie udostępniana szerokiemu gronu odbiorców. Stąd narodził się pomysł stworzenia cyfrowych repozytoriów, innymi słowy bibliotek cyfrowych, które idealnie łączą wcześniejsze idee. Stare dokumenty poddane zostały skanowaniu i niewielkiej obróbce graficznej, w celu poprawienia jakości obrazu. Następnie poddano je obróbce cyfrowej i zamieszczono na platformie cyfrowej, udzielając dostępu do wirtualnej publikacji czytelnikowi. Tak oto, odbiorca o każdej porze dnia, w zaciszu własnego domu, przegląda stare dokumenty bez obawy o ich uszkodzenie. Biblioteka natomiast, po uprzedniej konserwacji dokumentu, przechowuje go w archiwum w ściśle określonych warunkach, zapewniając odpowiednie oświetlenie i wilgotność powietrza. Tak przechowywany dokument ma szansę przetrwać jeszcze wiele lat bez wielkiego uszczerbku.

Biblioteki cyfrowe bardzo szybko zaczęły cieszyć sie sympatią i uznaniem czytelników. Każda publikacja oprócz tego, że ma doskonałą jakość, jest także skrupulatnie opisana przez bibliotekarza. Dzięki temu czytelnik otrzymuje także kompletny opis z niezbędnymi informacjami, co zdecydowanie oszczędza jego czas. W Polsce działa obecnie sto trzynaście bibliotek cyfrowych, które udostępniają czytelnikom ponad dwa miliony dokumentów. Aby ułatwić czytelnikowi przeszukiwanie wszystkich repozytoriów jednocześnie, powstała Federacja Bibliotek Cyfrowych, która poza zebraniem wszystkich domen w jednym miejscu prowadzi statystyki z ich działalności. Tą samą funkcję o zdecydowanie zwiększonym zasięgu pełni Europeana (Europejska Biblioteka Cyfrowa) czyli wielkie repozytorium cyfrowe starego kontynentu. Teraz o każdej porze dnia, w zaciszu własnego domu, możemy bez najmniejszego problemu odwiedzić bibliotekę w Londynie czy Paryżu. Jak widać idea globalizacji dotarła także do bibliotek, które ze swej natury zawsze trzymały się z dala od niej.

Warto zajrzeć również na: