Bezpieczeństwo pracy przy instalacjach pod ciśnieniem

Bezpieczeństwo pracy przy instalacjach pod ciśnieniem

21 stycznia 2015 Wyłącz przez Maks

W przemyśle wykorzystuje się bardzo wiele rozwiązań, które pozwalają na przeprowadzanie procesów technologicznych. Ważne jest utrzymanie właściwej eksploatacji, która pozwalałaby na ciągłą produkcję i przynoszenie zysków. W wielu zakładach stosuje się powietrze, które sprężone jest pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób możliwe jest wykorzystywanie ich jako zasilanie części maszyn i urządzeń. Jest to niezmiernie istotne i dlatego powinniśmy robić wszystko, aby w jak najlepszy sposób zapewnić zakładowi możliwość bezpiecznego użytkowania takich maszyn. Jest to ważne, bo przecież wszyscy wiemy jak bardzo niebezpieczne może być ciśnienie. W wielu przypadkach może spowodować spore szkody i przyczynić się tez do zagrożenia zdrowiu lub życiu pracowników, którzy znajdują się w strefach obsługi, które korzystają z tego sprężonego powietrza. Oczywiście ryzyko jest minimalne, ale zawsze konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i liczenie się z tym , że może dojść do takiej sytuacji i lepiej jest jej uniknąć.

Bezpieczeństwo sprężarek

Kompresor śrubowy (sxc.hu)

Kompresor śrubowy (sxc.hu)

Przede wszystkim wato jest sprawdzać kompresory śrubowe, które znajdują się na terenie zakładu. Ważne jest dokonywanie regularnych przeglądów oraz naprawianie ich i konserwacja. W ten sposób możliwe będzie zmniejszenie czynnika ryzyka i tym samym poprawienie bezpieczeństwa wszystkich osób, które zatrudnieni są w zakładzie. Powinniśmy podejmować wszelkie działania, które przekładają się na możliwość jak najszybszego poradzenia sobie z eliminacją niebezpieczeństw na stanowiskach pracy. Ma to szczególnie istotne znaczenie, bo nie ma przecież ważniejszej rzeczy od zdrowia. Nie mniej ważna jest też ochrona maszyn i urządzeń, które w wielu przypadkach są po prostu kosztowne i ich uszkodzenie może poważnie nadszarpnąć budżet firmy. Jest to niezwykle niekorzystne i dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby w jak najlepszym zakresie zająć się wszelkimi rzeczami, które są z tym związane.

Wysokie ciśnienie

Nie tylko wysokie ciśnienie może powodować zagrożenie w przemyśle. Musimy pamiętać również o takich rzeczach jak na przykład transport bliski. Jest to niezmiernie ważne zagadnienie, które każdego roku przyczynia się do wielu wypadków. Warto jest zwrócić uwagę na te kwestie, aby wyeliminować ryzyko na terenie naszego zakładu. Możemy to osiągnąć na przykład poprzez zmiany organizacyjno-administracyjne. Wózki mogą poruszać się takimi drogami, które są niedostępne dla pracowników poruszających się pieszo. W ten sposób minimalizuje się ryzyko spowodowania wypadku, który przekłada się na stan zdrowia i życia osób zatrudnionych.

Więcej informacji o kompresorach: http://www.herma.org.pl/

Warto zajrzeć również na: