Bariery dla osób niepełnosprawnych

Bariery dla osób niepełnosprawnych

10 grudnia 2014 Wyłącz przez Maks

Osoby niepełnosprawne są wokół nas. Nie jest to żadną tajemnicą i dlatego też nie powinniśmy udawać, że jest inaczej. To, że nie będziemy dostrzegać problemu nie znaczy, że go nie ma. Musimy powiedzieć sobie jasno, że obecnie prawie żadne miasto nie jest przystosowane dla osób, które mają problemy z poruszaniem się lub poruszają się na wózkach inwalidzkich. Przede wszystkim zarzuty dotyczą obiektów użyteczności publicznej, które powinny być dostosowane również dla osób, które nie mogą wejść po schodach. Szczególnie ważne jest to w przypadku urzędów, gdzie musimy załatwiać wiele spraw. W każdym takim miejscu powinny znaleźć się podjazdy, które pozwoliłby na pokonanie takiego wzniesienia.

Problemy ze schodami

Niepełnosprawni mają utrudnione poruszanie się i potrzebują dodatkowych uprawnień (sxc.hu)

Niepełnosprawni mają utrudnione poruszanie się i potrzebują dodatkowych uprawnień (sxc.hu)

Jest to ważne, ponieważ wyłącznie w taki sposób możliwe będzie pokonanie takiej bariery. Inną kwestią jest możliwość swobodnego poruszania się w obrębie własnego domu. W przypadku, gdy taka osoba mieszka w bloku to jest to problematyczne, gdy nie ma w nim windy. Niestety jest to obecnie standard i nawet w nowoczesnych blokach nie jest ona budowana (w przypadku, gdy pięter jest niewiele). Tymczasem powinno być to standardem i montowane we wszystkich budynkach (niezależnie od jego wysokości i przeznaczenia). Pomocne byłoby to także dla osób z wózkiem dziecięcym, osób starszych oraz mających trudności z poruszaniem się. Powodów za jest bardzo wiele, a przeciwko występuje zawsze jeden i ten sam – brak pieniędzy na ten cel.

Warto zajrzeć również na: